Meanwhile (2)

No matter how challenging life is, Kiki and I will always find a reason to celebrate it.

Yesterday we celebrated Slava, a very old Serbian family tradition where we honor our family patron saint, St. George.

Over the years – while studying, working, and living in the US and later the Middle East – I have lost connection with my Serbian roots.
Kiki encouraged me to re-discover and re-embrace Serbian traditions again. 

Yesterday, we had a cake in the morning and a glass of wine with a typical Serbian comfort-food dinner in the evening. The table was decorated by Kiki with a fresh, lovely-smelling Lilly of the Valley bouquet (our family’s flowers) and a white Slava candle in a generations-old silver candle holder.

It was good and i’m proud. We have a rich life, despite everything.
Cheers! Or: ‘Živeli’!

Dejan

 

 

 

 

 

Google vertaling: 

Ondertussen (2)

Hoe uitdagend het leven ook is, Kiki en ik zullen altijd een reden vinden om het te vieren. Gisteren vierden we Slava, een zeer oude Servische familietraditie waar we onze familiepatroonheilige, St. Joris, eren.

Door de jaren heen – terwijl ik studeerde, werkte en woonde in de VS en later het Midden-Oosten – ben ik de verbinding met mijn Servische roots verloren.
Kiki moedigde me aan om Servische tradities opnieuw te ontdekken en te omarmen.

Gisteren hadden we ‘s ochtends een cake en’ s avonds een glas wijn met een typisch Servisch comfortfood-maaltijd. De tafel was versierd door Kiki met een fris, heerlijk ruikend Lelietjes van Dalen boeket (de bloemen van onze familie) en een witte Slava-kaars in een generaties oude zilveren kandelaar. Het was goed en ik ben trots. We hebben een rijk leven, ondanks alles. 

Proost! Of: ‘Živeli’!
Dejan