Meanwhile (5)

Some good news! 

(Vertaling vindt u onder dit bericht)

I’m writing this ‘medical update’ of Kiki’s cancer, after talking about it to her.
We still choose to remain careful and provident in what (and how often) we share information about her medical condition here on the blog. But today, it feels good and hopeful, to write about some news we got yesterday.

With clammy hands we went to the Radboud hospital yesterday, to hear the final verdict about Kiki’s cervical cancer: in what stage it is, is it metastasized, and what would be the best treatment.
Over the past 2 weeks, Kiki has undergone further examinations, to get clarity ‘where we stand’.

The most important news is that the tumor did NOT spread, giving Kiki great chances for complete healing!

Recommended treatment is the combination of radiation and (lighter) chemotherapy. Location and tumor size can be well treated this way, without surgery. The Radboud team believes that the complex surgery will do more damage than help and they wish to spare Kiki from any unnecessary suffering.  

The radiation will be tough enough, with 5 weeks of external therapy followed by 24 hours of intensive internal radiation. Supporting chemo is of a light variant, which fortunately will not make Kiki lose her beautiful hair and should not make her too sick. She is a tough cookie. I am confident that she will fight and win this heavy new challenge.

Our fear today was that in addition to the confirmation of cancer, we would get even more bad news. Fear that it has spread and is difficult to be treated. Fear that we are running out of time and that there is no future. In spite of our deep concerns that the worst-case scenario would materialize, I’ve seen Kiki increasingly accept that new scary reality and deal with the situation the best she can, with courage and even hope.

Tough times are ahead. Fortunately, there is no need to rush with the treatment, medically speaking, there is space for a short break. First, we will take some time to breathe and prepare. We’ll go on a short vacation, walk a lot, eat healthy, relax, be happy in our beautiful home, and work on our fine projects. With our love and the warm support of people around us, we’ll win this! 

To celebrate the good news, we treated ourselves to an extra addition of our ‘cool coffee cup collection’ (picture above). 

Dejan. 

 

 

 

 

(vertaald met Vertalen.nu)

Wat goed nieuws! 

Ik schrijf deze ‘medische update’ van Kiki’s kanker, nadat ik er met haar over gesproken heb.
We kiezen er nog steeds voor om voorzichtig en spaarzaam te blijven in wat (en hoe vaak) we informatie over haar medische toestand hier op de blog delen. Maar vandaag voelt het goed en hoopvol om te schrijven over wat nieuws dat we gisteren kregen.

Met klamme handen zijn we gisteren naar het Radboud ziekenhuis gegaan om het eindoordeel te horen over Kiki’s baarmoederhalskanker: in welk stadium het is, is het uitgezaaid en wat is de beste behandeling. De afgelopen 2 weken heeft Kiki verdere onderzoeken ondergaan, om duidelijkheid te krijgen ‘waar we staan’.

Het belangrijkste nieuws is dat de tumor NIET is uitgezaaid, waardoor Kiki grote kansen heeft op volledige genezing!

Aanbevolen behandeling is de combinatie van bestraling en (lichtere) chemotherapie. Locatie en tumorgrootte kunnen op deze manier goed worden behandeld, zonder operatie. Het Radboud-team is van mening dat de complexe operatie meer schade aanricht dan helpt, en wil Kiki onnodig afzien besparen.

De bestraling zal zwaar genoeg zijn, met 5 weken externe therapie gevolgd door 24 uur intensieve interne bestraling. Ondersteunende chemo is van een lichte variant, waardoor Kiki gelukkig niet haar mooie haar zal verliezen en haar niet te ziek zal maken. Ze is een taai koekje. Ik ben ervan overtuigd dat ze zal vechten en deze zware nieuwe uitdaging zal winnen.

Onze angst vandaag was dat we naast de bevestiging van kanker nog meer slecht nieuws zouden krijgen. Angst dat het zich heeft verspreid en moeilijk te behandelen is. Angst dat we geen tijd meer hebben en dat er geen toekomst is. Ondanks onze diepe bezorgdheid dat het worstcasescenario werkelijkheid zou worden, heb ik Kiki die nieuwe enge realiteit steeds meer zien accepteren en zo goed mogelijk met de situatie omgaan, met moed en zelfs hoop.

Er komen zware tijden aan. Gelukkig hoeft men zich niet te haasten met de behandeling, medisch gezien is er ruimte voor een korte pauze. Eerst nemen we wat tijd om op adem te komen en ons voor te bereiden. We gaan op korte vakantie, wandelen veel, eten gezond, ontspannen, zijn gelukkig in ons mooie huis en werken aan onze mooie projecten. Met onze liefde en de warme steun van de mensen om ons heen gaan we dit winnen!

Om het goede nieuws te vieren trakteerden we onszelf op een extra toevoeging aan onze ‘cool coffee cup collection’ (foto hierboven).

Dejan.